CIJENE

CIJENE

 • Obrazovanje zaštitara

  1700,00 kn

  6 nastavnih cijelina

  Program izobrazbe se provodi sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.
 • Samoobrana i rukovanje vatrenim oružjem

  1000,00 kn

  3 nastavne cijeline

  Program izobrazbe se provodi sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.
 • Obrazovanje čuvara

  900,00 kn

  4 nastavne cijeline

  Program izobrazbe se provodi sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.
 • Vježbovna gađanja

  cijena po dogovoru

  U slučaju da tvrtke imaju veći broj kandidata odobrava se popust.

  Program izobrazbe se provodi sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.