KAKO DO LICENCE

KAKO DO LICENCE

Na početku nastave kandidati moraju priložiti Obavijest o ispunjenju uvjeta i liječničku svjedožbu. Ukoliko postupak policijske provjere potraje duže kandidati mogu slušati nastavu i na način da liječničku svjedožbu predaju u Inspektorat policijske uprave koji se nalazi Policijskoj postaji u Solinu 2 kat. U inspektoratu se potpisuje zapisnik kojeg zajedno sa fotokopijom liječničkog pregleda treba priložiti prije nastave.

Prvi korak je podnijeti ZAHTJEV. Zahtjev odnosno Obrazac Z2 se podnosi na glavni protokol policijske uprave po mjestu prebivališta, u Splitu glavna zgrada Uprave, Hrvatske bratske zajednice, 1. kat, lijevo /kod zgrade Croatie/. Uz obrazac priložiti diplomu SSS.

Na temelju Zahtjeva kandidat će od policije nakon provjere dobiti Obavijest da ispunjava uvjete.

Napraviti liječnički pregled za zaštitara ili čuvara kod ovlaštene medicine rada.

Dolazite u obrazovnu ustanovu Centar za izobrazbu zaštitara Poligraf gdje se izvodi program nakon čega kandidati dobivaju UVJERENJE O POHAĐANJU PROGRAMA

Ispit pred povjerenstvom MUP-a. Ispit se prijavljuje na obrascu Z4, a prijava se podnosi ponovno na glavni protokol Policijske uprave Splitsko-Dalmatinske.

Nakon uspješno položenih 6 nastavnih cjelina za zaštitara, odnosno 4 za čuvara kandidat dobiva licencu.