NASTAVNE CIJELINE

1. NASTAVNA CIJELINA
Ovlasti zaštitara I čuvara I normativno uređenje područja rada
2. NASTAVNA CIJELINA
Tehnička zaštita

3. NASTAVNA CIJELINA
Osnove kriminalistike

4. NASTAVNA CIJELINA
Osnove komuniciranja

5. NASTAVNA CIJELINA
Osposobljavanje o rukovanju vatrenim oružjem
6. NASTAVNA CIJELINA
Samoobrana