Tel/fax:

021/567-491

E-mail:

poligraf.split@gmail.com

Izobrazba zaštitara

Izobrazba zaštitara i čuvara na području Dalmacije i šire, samoobrana i rukovanje vatrenim oružjem, vježbovno gađanje

Sve Usluge

Teoretska nastava se izvodi u prostoriji u sastavu Sportskog centra Gripe, Osječka 11. Program izobrazbe provodimo sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.

Nastavne cjeline

rear-view-of-handsome-guard-in-uniform-with-earphone.jpg

Ovlasti zaštitara I čuvara I normativno uređenje područja rada

Thief wearing black leather gloves trying to open safe combination lock steal, robbery, crime, theft

Tehnička zaštita

putting fingerprints on a paper close up ,

Osnove kriminalistike

happy businessman walking with bodyguards and talking by smartphone

Osnove komuniciranja

vježbovno gađanje (6)

Osposobljavanje o rukovanju vatrenim oružjem

Women self defense technique, martial art

Samoobrana

U 6 koraka do licence

Kako do Licence

Na početku nastave kandidati moraju priložiti Obavijest o ispunjenju uvjeta i liječničku svjedožbu. Ukoliko postupak policijske provjere potraje duže kandidati mogu slušati nastavu i na način da liječničku svjedožbu predaju u Inspektorat policijske uprave koji se nalazi u Policijskoj postaji u Solinu. U inspektoratu se potpisuje zapisnik kojeg zajedno sa fotokopijom liječničkog pregleda treba priložiti prije nastave.

Prvi korak

Prvi korak je podnijeti zahtjev. Zahtjev odnosno Obrazac Z2 se podnosi na glavni protokol policijske uprave po mjestu prebivališta. Uz obrazac priložiti diplomu SSS.

Drugi Korak

Na temelju Zahtjeva kandidat će od policije nakon provjere dobiti Obavijest da ispunjava uvjete.

Treći korak

Napraviti liječnički pregled za zaštitara kod ovlaštene medicine rada.

Četvrti Korak

Pohađanje programa u Centru Poligraf. Nakon nastave kandidati dobiju uvjerenje o pohađanju programa

Peti Korak

Ispit pred povjerenstvom MUP-a. Ispit se prijavljuje na obrascu Z4, a prijava se podnosi ponovno na glavni protokol Policijske uprave Splitsko-Dalmatinske.

Šesti Korak

Nakon uspješno položenih 6 nastavnih cjelina za zaštitara kandidat dobiva licencu.